Systeem & Netbeheer

Beheren is vooruitzien. De ongestoorde en veilige werking van servers en werkplekken vereist periodiek en kundig beheer.

Onze doelstelling van infrastructuur beheer is dan ook het garanderen van de beschikbaarheid van ict-infrastructuur en actieve netwerkcomponenten.

Gegarandeerd
Accept garandeert de beschikbaarheid van de infrastructuur door middel van proactief beheer, remote/on-site ondersteuning en 24x7 monitoring (Accept MAX).

Naast het installeren van de noodzakelijke patches lossen we problemen op, vaak nog voordat ze impact hebben op de gebruikers of infrastructuur.
Ook dragen wij zorg voor het gestructureerd en gecontroleerd uitvoeren van wijzigingen (change management) binnen de infrastructuur.

Vast aanspreekpunt en back-up
Iedere relatie heeft een vast persoonlijk aanspreekpunt, geen omwegen maar direct de betreffende verantwoordelijke systeem/netwerkbeheerder.
Naast uw vaste contactpersoon hebben wij voor iedere relatie een "back-up" beheerder, ook deze is op de hoogte van uw specifieke infrastructuur en bedrijfsprocessen.

Verantwoording
Om onze verantwoording te kunnen nemen zullen wij eerst samen met u vaststellen welke IT-services bijdragen aan uw continuïteit en wendbaarheid vanuit operationeel (ict infrastructuur en hun waarde), tactisch (applicaties en hun waarde) en strategisch (bedrijfsproces) perspectief.

Opbrengsten en kosten
De exploitatiekosten van een goed ingericht en beheerde infrastructuur zijn goed budgetteerbaar en betaalbaar.
De opbrengst is een betrouwbaar, veilig en stabiel netwerk waar u dag en nacht op kunt rekenen.

Meer informatie over onze beheervormen? Bel 0174-220951 of neem contact met ons op.